Věděli jsme o plynových komorách. Viděli jsme komíny, které kouřily. Cítili jsme smrad spálené bílkoviny. Viděli jsme přijíždět lidi, ale neviděli jsme je odjíždět. Maminka neprošla selekcí. Tatínek řekl, že ji nenechá samotnou. Zůstali tam oba.

Hyndráková Anna
87 let

Paměť národa
YouTube

V září 1942 dostala Anna Hyndráková s rodiči předvolání k transportu do koncentračního tábora v Terezíně. Její starší sestra Truda s manželem Františkem je o pár měsíců předešli. V provizorním lágru v Holešovicích strávila celá rodina šest neděl, než přišla v noci na 24. října 1942 výzva k nástupu do vlaku v Praze-Bubnech. Nejhorší na životě v Terezíně byl ovšem přízrak transportů „dál na východ“ – lidé sice nevěděli, do jaké hrůzy jedou, ale každý se snažil transportu co nejdéle vyhnout, protože tušili nejhorší. V květnu 1944 byla Anna s rodiči v tzv. dobytčáku deportována do Osvětimi-Birkenau. Ze zdecimovaného tzv. rodinného tábora Osvětim BIIb byli vybráni lidé schopní práce, mezi nimi i Anna Hyndráková. Přestěhovali ji do ženského tábora. Vězni věděli o plynových komorách. Viděli komíny, cítili zápach spálených lidských těl. Když její matka jednoho dne neprošla selekcí, otec ji nenechal samotnou a oba zahynuli v plynové komoře.